« شايد آخرين جشن باشد ! | Main | چه فرقي مي كند اين روز خبرنگار با روزهاي ديگر؟ »

كركره ها را بكشيد !

هزار و يك راه براي توسعه آي تي در كشور وجود دارد ‎؛ يكي از آنها محدود كردن وبلاگ نويسي است و بهترين كار براي كاهش خودبزرگ بيني و اعتماد به نفس نويسنده وبلاگ ها بستن و مسدود كردن بلاگ رولينگ و نداستيت است. بنابراين كسي نه بايد منتظر باشد كه ببيند چند بازديد كننده دارد و نه مي تواند به روز شدن سايتش را فرياد بزند ! شكر كه هدف اصلي اين روزها افزودن ارج و قرب آي تي نيست...شهرام خان شريف كار وبار رديفه كه ؟