« جشني براي همه هنرمندان | Main | مشکل خوشگل »

اولین مقاله در اولین همایش

اولین همایش بین المللی روابط عمومی به امید ایجاد یک حرکت جدید برگزار می شود.

فکر می کنم سال 77 بود که از طرف دانشگاه به شکل خودجوش سمینار روابط  عمومی برگزار و با استقبال دانشجوها روبه رو شد.آن موقع تعداد زیادی از اساتید دانشگاه خودمان مقاله ارائه دادند و همه تلاش ما این بود  که کنار مقاله کسانی که دوستشان داریم علامت بزنیم و در سالن کانون پرورشی منتظر بنشینیم تا بروند روی سن .حالا می دانم تعداد زیادی از همان استادان در این همایش شرکت می کنند،ولی نمی دانم حرف ها و نگاهشان چقدر با گذشته فرق کرده. حالا بحث روابط عمومی الکترونیکی است و خیلی از کسانی که می شناسم و قرار است در همایش حاضر باشند یا سمت های دولتی پیدا  کرده اند یا مشاور جاهایی هستند که همچنان با روش سنتی اداره می شوند.

دلم می خواهد برای این همایش مقاله ای ارائه دهم .تا 3 روز دیگر فرصت هست تا خلاصه مقاله را بفرستم وبعد 15 روز وقت دارم کل آنرا برای هیات علمی ارسال کنم.سوژه جالبی هم در ذهن دارم اگر یک نفر!کمکم کند تا سریع قضیه را ببندم، همه چیز  حل است . شاید بتوانم کنار همان کسانی که با آنها نوستالژی دارم مقاله ارائه دهم...کنار همان اساتید ...