« ماجراهای شيرين | Main | کلاس کجاست؟ »

می خواهم بنويسم، مزاحم نشويد !

شون پن قصد ندارد با هيچ خبرنگاری حتی يک کلمه حرف بزند. فکر نمی کنم به دست آوردن دلش چندان کار راحتی باشد. او ديشب در لابی هتل لاله خيلی راحت گفت که به هيچ عنوان روی مود صحبت کردن نيست. گفت که استراتژی و کارهای تعريف شده ای دارد و فقط در همين زمينه ها جلو خواهد رفت. بعد هم رفت و در ادامه جلسه شروع به حرف زدن کرد. او گفت که فقط و فقط می خواهد بنويسد و ببيند و فکر کند. حرفی هم ندارد که بزند!

مديربرنامه هایش هم گفت که ليستی از آدم هايي مشابه ما را به او داده وخواسته که فکری بکند.ولی پن باز هم روی حرفش هست. نمی خواهد تمرکزش به هم بخورد .درست است که سوپراستار است...آدم پيچيده ای هم هست  ... درست است همه دنيا او را می شناسند...شهرت و درخواست ملاقات و مصاحبه برايش عادی است و نور فلاش ها بخشی از زندگی اش شده اند. ولی ..لطفا اين تکروی و گوشه گيری اش را به حساب همان مسائل ايرانيزه خودمان نگذاريم ؛ او نه خودش را گرفته و نه کلاس می گذارد.فقط می خواهد از وقتش نهايت استفاده را بکند البته نه استفاده دکوری و کليشه ای !  با اين همه او گناهی ندارد که اين اتفاق برای اولين بار در تاريخ مملکتی می افتد که از 26 سال گذشته ،تکراری نداشته! او حق دارد که تنها باشد و بخواهد شناخته نشود و فقط کارش را بکند . مشکل از ماست که تا به حال از حضور آدم هايي اينچنينی ، محروم بوده ايم . 

photo by:Arash khamooshi

دليل اصلی آمدن او به ايران اين است تا به قول دوستی فقط معنای واقعی " مرگ بر آمريکا" را کشف کند! فکر کنيد به عنوان يک خبرنگار مقابل سردبير بايستيد و بگوييد که می خواهيد برويد به يک کشور که حتی جايش را روی نقشه نمی دانيد تا معنای يک شعار را درک کنيد. بعد هم نماز جمعه را انتخاب می کنيد که منبع اين شعار است و بعد آنجا گيج می شويد و نمی دانيد چه بنويسيد در آن دفترچه کوچک !

کاش ما هم اين شرايط و امکان را داشتيم تا برای حس يک واقعيت ، راهی يک محل ناشناخته شويم و البته همه خطرهايش را هم بپذيريم.

شون پن ، می خواهد بفهمد پشت همه اين مسائل ، دعوا و مناقشات بين ايران و آمريکا چيست .او می خواهد پشت صحنه و دلايل اوج گرفتن بحران و فشار بين تهران و واشنگتن را ببيند.   چه چيزی بهتر از اينکه درست در اين شرايط به ايران بيايد ؛هم انتخابات هست..هم فوتبال ..هم حضور پررنگ جوانان در کوچه و خيابان و هم...

دلم می خواست به او بگويم که بهترين کار برای نوشتن و درک کردن شعار و عمل اين است که پای حرف های مردم عادی بنشيند. اگر خودش می خواهد قضاوت کند نبايد نتايجش را مستقيم از سياستمداران بگيرد... مردم  بهترين منبع هستند.

...........

I am Here to write ...that's it

“Leave me alone ! “ sean penn said in Iran when all the photographers and journalists wanted to talk to him.

Hollywood actor Sean Penn, adopting the role of a journalist, scribbled all the time  in his notebook as Friday prayer worshippers in Tehran chanted "Death to America."

He is in Iran to understand and realize the whole meaning of growing tensions between Washington and Tehran.

It’s the first time in Iran after revolution ( 26 years) that a super star has  come  and been between people.

He is accommodated  as a journalist in Iran and have a plenty  appointments with politics.

“ I just want to read and write here and absolutely  focus on the events as a researcher. that’s it “. He said after demanding of journalists to have interview with him.

He will be in Iran up to Monday  and after that he is going to write his articles about whatever he ‘s  seen.