« ورود زن و سگ ممنوع ! | Main | تحصن يا تجمع ؟ »

همان شد که بايد می شد

حالا ديگر بين بدتر و بدترين ها بايد دنبال يکی باشيم! انتخاب ديگری نداريم . راستش چه رای بدهيم و چه ندهيم ، هيچ اتفاقی نمی افتد، بالاخره يکی از همين 5-6 تن آل شهر و نظم و تصوير و سازندگی افسارمان را به دست می گيرند. هيچ اتفاقی هم نمی افتد. مملکت رضاخانی مگر نمی خواستيم؟ چه فرقی می کند 16 سال به عقب برگرديم يا فوروارد بزنيم؟ اگر اهل ماندن هستيد باز هم اميد داشته باشيد...اميد... چه تحريم و چه غير تحريم ، همينی است که هست !