« چند شات دندان شکن | Main | سه زن »

100 چهره

تايم دوباره ماجرای 100 چهره سالش را رو کرد. 2005 و آدم های آن ...  به قول علی خليق ، فقط سروش،  يک ايرانی در اين فهرست بلند بالاست !

فهرست

نوشته قبلی چند شات دندان شکن

نوشته بعدی سه زن

صفحه اول | بایگانی