« نگاهي به فعاليت جان مور يكي از عكاسان AP برنده جايزه پوليتزر | Main | چند شات دندان شکن »

تابستانی که هم طولانی است و هم داغ

لعنت به اين سينمای دهه 50 آمريکا که آدم را شاکی می کند چرا 30 سال دير به دنيا آمده . .. دوبله و ترجمه فيلمنامه بعد از اين همه سال هنوز هم گرم و دوست داشتنی است. هنوز همه چيز حرفه ای است ..هنوز هم دلت می خواد مثل پدر و مادرها ، با اين فيلم ها نوستالژی داشتی...هنوز پل نيومن ديوانه ات می کند ...

The Long,Hot summer ساخته مارتين ريت ...برگرفته از کتاب ويليام فاکنر... بيش از 7 ستاره ...