« به پای شما که نمی رسد ! | Main | زن روز ! »

جنگ حرفه اوست !

" بعضى وقت ها بعد از اينكه كارت را انجام داده اى و عكست را گرفته اى... وقتى صداى شليك و فرياد هاى دلخراش كمرنگ مى شوند و تو به يك فضاى طبيعى تر برمى گردى، تازه متوجه زيبايى زنده بودن مى شوى. من بعد از ماموريت هاى سنگين و وحشتناكم تا مدتى فقط راه مى روم، نفس مى كشم و هواى بدون باروت، دود و مرگ را به ريه هايم مى كشم و مى بينم كه زنده ام... دست ها، پاها، روح و زندگى ام وجود دارند! اين زمان است كه از همه چيز زندگى لذت مى برم."

كريستوفر موريس يكى از اين عكاسان است كه زندگى اش را در جنگ هاى مختلف گذرانده. نگاه گذرايى به عكس هاى موريس نشان مى دهد كه او در دل خونريزى و مرگ عكاسى را ياد گرفته و رشد كرده است. سال ها جنگ در افغانستان، كلمبيا، چچن، پاناما، روسيه، يوگسلاوى، عراق و... از او فردى ساخته كه مجلات مختلف براى پوشش رسانه اى خود در هر نوع جنگ و نزاعى از او دعوت به همكارى مى كنند.كريستوفر متولد سال ۱۹۵۸ در فلوريداى آمريكاست. او با گرفتن مدرك ليسانس خود در رشته عكاسى، بورسيه ICP را دريافت كرده و به گروه عكاسان خبرى اسطوره اى مى پيوندد كه سرنوشتش را تعيين مى كنند.

ادامه در شرق...