« کريفا عکس هما روستا را از ما هديه گرفت! | Main | جنگ حرفه اوست ! »

به پای شما که نمی رسد !

  اولين عکس با دوربين جديد که دوستش دارم. تاسوعا ... قربانی و نذری ...

 از ياور و مشاور خريد تجهيزات ، خرنده ، تنظيم کننده ، پس انداز بانکی،عوامل افزايش قيمت دلار

و  خانواده رجبی که  مارا در ساخت اين پروژه ياری دادند، بسيار سپاسگذاريم. ..

 By: me !