« چيزی برای خواندن در مترو | Main | کارگردانی که دوست می داشتم! »

عکاسی خلاق آمد

اولين شماره نشريه عكاسي خلاق.كليك كنيدنشريه را آقای شاهرودی  روز افتتاحيه نمايشگاه هنر و نيايش در ميان آن همه شلوغی و ازدحام به من داد . ساعاتی بعد توانستم آن را ورق بزنم و دقيق تر نگاهش کنم.

کار حرفه ای است .چاپ عالی و انتخاب موضوعات دقيق و متنوع .  فقط فکر می کنم يک اشکال کوچک در نوع صفحه بندی ياچيدمان عکس ها وجوددارد که کمی خواننده را خسته می کند.

قبلا که چند صفحه ای را پيش از چاپ در دفتر عکاسی خلاق ديده بودم ،  از نوع صفحه بندی کلی استقبال کردم ولی شايدحالا اولين چيز ی که جلب نظر می کند ، عکس روی جلد و چيدمان تيتر هاست که  کمی به نظر طبيعی نيست. حالا چرا همين را به حساب کار خلاق نگذاريم؟

استفاده و انتخاب عکس های عکاسان خارجی که کمتر برای ما ايرانی ها آشنا هستند و نوع کارشان زياد طبيعی به نظر نمی رسد ، يکی از بهترين بخش های مجله است. 

يکی از بخش هايي که خيلی دوست دارم ماجرای شعر و عکس است... اشعار به شکل عجيبی به روح آدم فرو می روندو با آن عکس ها حس غريبی را به وجود می آورند..حسی پر از صداقت کودکانه ...