« برای دوستان دلسوز | Main | زلزله در اولين شماره تايم در سال جديد »

ديوانگی

Hose of fools ( the exact shot! )

گاهی واقعا به اين نتيجه می رسم که آدم ها اگر ديوانه باشند،صادق ترند وانسان تر!

در فيلم   House of fools  ( اندری کونچالوفسکی) صحنه ای وجود دارد که سرباز چچنی از دختر معلول ذهنی روس ، به شوخی می پرسد که دوست دارد با او ازدواج کند؟

دختر جوابی نمی دهد ولی ساعتی بعد در هيبت يک عروس با لباس و کلاه و آرايش مقابلش می ايستد .