« آقا شکلکی !! | Main | بی خيال ... »

يک روزنامه ديگر

روزنامه " آسيا " فردا صبح بدون صفحات عکاسی و کتاب منتشر می شود. اولين شماره فقط مربوط به کامپيوتر و بازار است .

فهرست

نوشته قبلی آقا شکلکی !!

نوشته بعدی بی خيال ...

صفحه اول | بایگانی