« شبيه | Main | بدون دوربين ، سفرهای شما بخش گمشده خاطراتتان می شوند »

حکايت يک ژاپنی در صحرای استراليا

داستان ژاپنی ... شيرين با پايانی غافلگير کننده ، با ساختاری زنانه و حسی .... و لهجه عذاب آور استراليايي !