« گفت و گوی ناتمام | Main | باور کنيد »

يک زن ايرانی در راه کنگره آمريکا

گلى يزدى عامرى متولد ۱۳۳۵ در تهران بوده و در سن ۱۷ سالگى به آمريكا مهاجرت كرده است. وى داراى ليسانس و فوق ليسانس ارتباطات و مخابرات از دانشگاه استنفورد بوده و همچنين داراى مدرك فوق ليسانس از دانشگاه سوربن فرانسه است. در سال هاى اخير وى با حضور در منطقه پررونق سيليكون ولى آمريكا و سرمايه گذارى و راه اندازى شركت هاى موفق در عرصه فناورى اطلاعات و تكنولوژى هاى سطح بالا توانسته است نام خود را به عنوان يكى از ايرانيان موفق در عرصه High-Tech در منطقه سيليكون ولى بيش از پيش اعتبار دهد. در سال ۲۰۰۴ وى با پيروزى در انتخابات درون حزبى توانست رسماً نامزد حزب جمهوريخواه شود و به رقابت با ديويد وو كه از سال ۱۹۹۸ هر دو سال يك بار مجدداً به عضويت در كنگره انتخاب شده است، بپردازد. ديويد وو كه به مانند عامرى از دانشگاه استنفورد فارغ التحصيل شده است، ششمين نماينده ليبرال كنگره لقب گرفته و با افكار بسيار چپگرايانه خود باعث شده تا بسيارى از دموكرات هاى اورگان نيز از عامرى حمايت كنند. حوزه يك ايالت اورگان به قدرى براى جمهوريخواهان حائز اهميت است كه دنيس هسترت سخنگوى كنگره و ديك چنى معاون رئيس جمهور آمريكا با حضور در اورگان از عامرى حمايت كرده اند. در اكتبر ۲۰۰۴ با افشاى افتضاح اخلاقى ديويد وو در سال ۱۹۷۶ و به هنگام تحصيل در دانشگاه، سرنوشت بسيارى از معادلات در اين حوزه به هم ريخته است و باعث افزايش شانس برنده شدن عامرى به عنوان اولين ايرانى- آمريكايى حاضر در كنگره شده است.

ادامه در روزنامه شرق

فهرست