« پاييز رسيد | Main | کری گرانت بودن ! »

مسابقه عکس گفت و گو با صندلی و دیوار!

خانه‌ هنرمندان بعد از تاپيوگرافی مولانا اين روزها ميزبان عکس هايي است که در مسابقه عکس گفت و گو پذيرفته شده اند. اطلاع رسانی و فراخوان اين مسابقه چندی پيش ارائه شد و عکاسان زيادی از سراسر کشور برای حضور در آن اعلام آمادگی کردند . انعکاس اين جريان ، اسامی شرکت کنندگان و حضور مرکز بين المللی گفتگوی تمدن ها ، اين انتظار را برمی انگيخت که عکس های مورد نظر بايد شرايط بسيار خاص تر از يک نمايشگاه معمولی را داشته باشند... اگر با چنين ذهنيتی وارد اين فضا شويد ، مطمئن باشيد که بايد جوابتان را از چينش صندلی ها ، نگاه چند زن، بازی کودکانه و نماهای مختلف از پارک ها بگيريد. اِلمان هايي که به شکل يکسان برای مخاطبانی مثل من و شما ، قصد دارند " گفت و گو " را به انحا مختلف القا کنند. .... کل نمايشگاه را که ببينيد و بيرون بياييد ، شايد همان المان های تکراری در ذهنتان بماند و از اين پس گفت و گو و هر چه را که به آن مربوط شود ، با آن برابر ببينيد! فراموش نکنيد که در نهايت حسی مشابه افسردگی ، سرمازدگی و تنهايي همه آدم های دنيا شما را فرا می گيرد ..چيزی که مفهوم گفت و گو يا بی گفت و گويي را در بردارد. باور کنيد اکثر عکاسان ما به اين دنيا يا علاقه دارند و يا هيچ چيز را از آن جدا نمی بينند . شادی و گرما و اميد تنها مواردی است که در موضوعيت چنين نمايشگاهی جای چندان زيادی ندارد. ادامه در سايت کارگاه

فهرست