« عکس های يک هفته ديگر در دنيا | Main | فوق العاده .. فوق العاده »

توصيه های پزشک متخصص فيلم درمانی !

  

Raising Helen   ( گری مارشال)   فيلم پر نشاط و در عين حال تراژيکی بود که در شرايط خوبی ديدم . شرايط خوب يعنی در يک بی حوصلگی ... دلتنگی از رفتن يک دوست مهربان و احساس خستگی تام !!

  هلن زن جوان و موفقی است که در يک آژانس تبليغات و مد معروف کار می کند و استعداد عجيبی در شناختن ستاره های مد از بين زنان عادی دارد. او ناگهان در وضعيتی گير می کند که بايد سه بچه خواهرش را بعد از فوتش نگهداری کرده و دست از کار در اوج موفقيت بکشد ...

 ببينيدش..به خصوص اگر حوصله فيلم ديدن نداريد!

The man who cried  (سالی پاتر)  را در هر شرايطی که ببينيد ، آرام خواهيد شد. موسيقی و همراهی فيلم با نواهای زيبای موسيقی چند کشور ، آدم را شيدا می کند !

 دختر بچه روسی در طول جنگ مجبور به مهاجرت می شود . او  با عشق به پدر خواننده اش در اپرا ، يک خواننده خوب و توانا در انگلستان می شود و بعد برای پيدا کردن پدرش ابتدا به فرانسه می رود تا شرايط رفتنش توسط گروه های اپرا و واريته فراهم شود . همانجا عاشق مرد کولی ( جانی دپ) می شود و درست زمان جنگ جهانی دوم و سوزاندن يهوديان مجبور می شود به آمريکا فرار کند. پدرش را آنجا در هاليوود پيدا می کند ..مردی که خانواده ای به هم زده و به خاطر صدايش مشهور شده . پدر در حال مرگ است ...   و موسيقی..موسيقی....

 فيلم را از دست ندهيد..اينبار در هر شرايطی ... موسيقی اش حالتان را خوب خواهد کرد...به خصوص که فيلم بسيار محکم و حرفه ای است.

 

I have seen 2 good movies which recomend  to you as well as I think.

Raising Helen if you wanna some fun : After Helen's sister and brother-in-law die in a car accident, a young woman becomes the guardian of their three children. (more) (view trailer)

 and : The man who cried if you need a little drama : A young refugee traveling from Russia to America in search of her lost father falls for a gypsy horseman. (more) (view trailer)