« قبای پادشاهی بر بالای ما ! | Main | بسوختم دراين آرزوی خام »

ناگهان عکاس شدم

گفت‌وگو با نينا برمن عكاس نشنال جئوگرافيك و سيپا:

آرزويي که با يک دوربين بر باد رفت

Nina Berman مي‌خواستم نويسنده شوم. اين آرزوي كودكي و نوجواني‌ام بود. ادبيات من در كالج از همه برتر بود. در مدرسه روزنامه‌نگاري درس خواندم و تصميم گرفتم كه يكي از روزنامه‌نگاران زن برتر و نمونه در دنيا شوم. همه اين آرزو با يك دوربين بر باد رفت! دروبيني كه پدرم در سن 17 سالگي به من هديه داد، همه رؤياهايم را تغيير داد

حالا ديگر دوربين شده بود جزو جدايي‌ناپذير وجودم كه بايد در طول مسير خانه تا كالج از طريق آن نگاه مي‌كردم و اگر دوربين همراهم نبود، عكس‌ها را در ذهنم مي‌گرفتم. عكاسي مرا جذب كرد و ديوانه‌وار عاشق تصوير كرد

نينا برمن عكاس آژانس عكس سيپاست. او از سال 1989 به عنوان عكاس آزاد و اختصاصاً عكاس مستند اجتماعي كارش را آغاز كرد. زندگي اجتماعي و سياسي مردم در آمريكا، مليت‌هاي مختلف مقيم آمريكا و تمرين و سفرهاي نيروهاي غيرنظامي و ارتشي هميشه براي او جالب بوده.

نينا در سال 1960 در نيويورك متولد شد. از مدرسه كلمبيا مدرك روزنامه‌نگاري گرفت و در دانشگاه شيكاگو درس خواند. او براي مجله نشنال جئوگرافيك عكاسي مي‌كند و در مجله‌هاي لايف، فورچون، نيوزويك، نيويورك تايمز و… فعاليت دارد. او معتقد است كه ناگهان عكاس شده!

ادامه اين گفت و گو را می توانيددر روزنامه وقايع اتفاقيه بخوانيد ...

Time square
عکسی از پروژه ميدان تايم که همچنان ادامه دارد ...

...

Since 1989 freelance photographer Nina Berman has been documenting the “peculiar excesses” of American political and social life—from Mary Kay Cosmetics conventions and liposuction to militia training camps and presidential bus trips. Born in New York City in 1960, she graduated from the University of Chicago before receiving her master’s degree from the Columbia School of Journalism in 1985. Berman lives in New York and shoots for the photo agency Sipa Press. Her photographs have appeared in Life, Fortune, Newsweek, the New York Times Magazine, and the French edition of Photo.

Here you can find my article about her.