« من عکاس نيستم | Main | قبای پادشاهی بر بالای ما ! »

ريگان

اگر ريگان نمرده بود باز هم می تونست تا اين حد منبع اخبار و عکس های روز باشه ؟ احتمالا کتاب ها يي هستند که در مورد او همين روزها چاپ بشن و فيلم هاش دوباره پخش خواهند شد. فرقش در اينه که در کشورهای ديگه اين مساله يه جور بزرگداشته و در کشور ما مرده پرستی !!؟؟