« خبر خوب | Main | شاوشانک يک شاهکار در تاريخ سينما »

افسوس ...افتتاحيه مراسم عکس

امروز روز افتتاحيه نمايشگاه مجله تصوير بود. می دانستم که امشب خانه هنرمندان چه خبرها که نيست. ديدن سيف الله صمديان به تنهايي بعداز اين همه مدت انتظار برای شب افتتاحيه کافی بود.
خانه هنرمندان با من 15 دقيقه فاصله داشت و من حتی 15 دقيقه وقت نداشتم که سری به آنجا بزنم.
دلم اما مدام آنجا بود...چه فايده..بعد از يک سال انتظار...ويژه نامه وبلاگستان همه وقتم را گرفت..تا ساعت 1 صبح روز بعد حتی از پای صفحات و مطالب و ويراستاری تکان هم نخوردم...

   " Tasvir" magazine is one of our best art press in Iran. today was Its opening ceremony  for new volume .dispite my intersting , I couldent even go there and say Hello To Mr. Samadian cause a busy busy day  .... I am sorry for myself and my ambitions ....