« شر در مجارستان | Main | کريس رينر ، زندگی در قبايل را ترجيح می دهد »

فيلمساز آمريکايي عاشق فلسطينی ها

Sara.S Patrick سارا اسميت پاتريک را به خاطر فيلمش شناختم. توی يک سالن نشسته بوديم و با هم فيلم را ديديم. جشنواره فيلم کوتاه پارسال بود. از موضوع فيلم خوشم آمد. رقص محلی بچه های فلسطينی با عنوان " ابداع " رو به شکل يک مستند ساخته بود. به لطف کيارنگ و همسرش پيداش کردم و وقت يک مصاحبه را با او گذاشتم. همان موقع که در کافی شاپ سينما فلسطين اشک هايش را ديدم و بغضی را که موقع حرف زدن از فلسطين ترکيد ، فهميدم آدم درستی بايد باشد. گفت که فيلمش را به هر مسئول يا هر مدرسه و مرکزی که بخواهند رايگان می دهد..فقط آن را پخش کنند تا همه بدانند مردم فلسطين در چه شرايطی زندگی می کنند.
او عاشق منطقه خاورميانه ..لبنان و بيروت است. می گويد به دليل فيلمش ديگر اجازه ندارد پا به آنجا بگذارد ولی دلش برای بچه هايي که در فيلمش حضور داشته اند لک زده .

پاتريك در مستند «ابداع» به ظاهر به تاريخچه يك رقص ملي مي‌پردازد ولي در واقع در طول فيلم به ميان خانواده‌ها رفته و همراه با خاطرات پدربزرگ‌ها، به سال‌ها اسارت، زندگي اردوگاهي، تبعيد و جنگ بين مردم فلسطين و اسرائيل اشاره مي‌كند. ..کل اين مصاحبه را می توانيد
در روزنامه وقايع اتفاقيه بخوانيد ... (مربوط به ارديبهشت ماه است )

The Children of Ibdaa: To Create Something Out of Nothing is a 30-minute documentary about a Palestinian children's dance troupe from Dheisheh refugee camp in the West Bank. The children use their performance to express the history, struggle, and aspirations of the Palestinian people, specifically the right to return to their homeland.

S. Smith Patrick is a filmmaker living in San Francisco, California. She works as a producer, director, writer, cinematographer, and editor. I 've seen her movie and liked to have an interview with her. she was really nice and kind about palestinean people