« جشنواره وبلاگ نويس ها و شروع بدبختی ما! | Main | فيلمساز آمريکايي عاشق فلسطينی ها »

شر در مجارستان

اين خانم که بنده از طرفدارهای صدا و تکنيکش هستم باز ياد جوونی هاش افتاده و اينبار يه کنسرت توی بوداپست گذاشته...هنوز هم باورش نمی شه که آقا جان من ..سنی ازت گذشته..بسه ديگه..دهه 80 و 90 گذشت...شر هميشه همينجور می پوشه و همينطور آرايش می کنه...

cher performs in her concert in Budapest
 

 

 

 

 

 

 

 

 US pop diva Cher performs during her concert in the Laszlo Papp Arena in Budapest, Hungary as part of The Farewell Tour, on Wednesday, June 2, 2004. (AP Photo/MTI, Tamas Kovacs)