« دروغ‌های واقعی | Main | به خاطر یک فیلم بلند لعنتی* »

امید چیز خطرناکیه

در فیلم رهایی از شاوشانک، مورگان فریمن( رد) بعد از شنیدن حرف‌های مثبت، پرانرژی و پراز زندگی تیم رابینز( اندی) که به جرم کشتن همسر و معشوق‌اش نوزده سال را در زندان می‌گذراند، می‌گوید:« بگذار یک چیزی را برات روشن کنم، رفیق. امید چیز خطرناکیه، امید می‌تونه یک آدم رو دیوانه کنه.»

اما چند وقت بعد اندی دوفرِین(تیم رابینز) که نوزده سال تنها و در سکوت، برای فرار از زندان، تونلی کنده بود و از گند و کثافت فاضلاب و دشت و بیابان، گذشت تا آزاد شود، در نامه‌ای به "رد" که مدت‌ها بعد از فرار او آزاد شد، می‌نویسد: « یادت باشه "رد"، امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترین چیزها... و چیزهای خوب هیچ‌وقت نمی‌میرند.»

اندی قبلا به رد درباره امید می‌گفت:« جاهایی توی این دنیا هست که از سنگ ساخته نشده. یک چیزی درونت هست که اونها نمی‌تونن بهش برسن، دستشون هم بهش نمی‌رسه. اون مال توئه.»

- Let me tell you something my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane.

- Remember Red ... Hope is a good thing ... maybe the best of thing ... and no good thing ever die.

- There are places in this world that aren't made out of stone. That there's something inside... that they can't get to, that they can't touch. That's yours. Its Hope.

Comments (7)

درست گفتی . امید چیز واقعا" خطرناکیه. باید یک بار دیگه این سکانس فیلم رو ببینم . لحن هیپنوتیز کننده تیم رابینز و صدای مقتدرانه فریمن به عمق وجود آدم رخنه می کنه.

امید دیوانه کننده است اونم وقتی که حتی جرآت ابراز اون رو هم نداشته باشی

یک بار بهت گفتم که مثل خواهرت فکر می کردم. می خواستم دست از تفکر احمقانه ..... دست بردارم اما یک نیروی درونی می گفت این کار رو نکن و نکردم.

من نکردم اما به خدا از اونهائی که کردند بیشتر دارم می سوزم. نمی دونم اونها چه می کشند

احساس نامیدی دیوانه کننده خرد کننده و تحلیل برنده است

Sina:

as Sayid says in "LOST" :
"Hope is a dangrous thing to lose"
and i belive that
Iran is alive
Iran is Green
And Iranians are always the Truth...
good luck

یه لحظه تنم لرزید از این واقعیت تلخ
که راست میگه
امید میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه
....

همین دیالوگ ها و طرز گفتنشونه که یه فیلمی که معمولی به نظر میاد رو تا سالها تو ذهنت موندگار میکنه.

avra:

چقدر به اين جملات اين روزها نياز هست.
اميد
اميد
اميد

nava:

Nice reminding of a great movie...can I politely correct sth?
"Tim Robbins",

البته و قطعا همین است. البته اگر بتوان فرقی بین امید و خیالپردازی قائل شد.

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)