« بی‌بی‌سی | Main | از رسانه چه می‌خواهیم؟ »

فیلم درست

به داستان قوی و منطق روایی میلیونر زاغه‌نشین کاری ندارم. ادیت یا تدوینش روی اعصابم هست. نمی‌دانم چطور این آقای کریس دیکنز به مرحله‌ای رسیده که می‌تواند اینطور به نماها حال دهد و داد آدم را درآورد...

slumdog


این آقای کارگردان عزمش را جزم کرده اسکار امسال را ببرد. امیدوارم در کنار همه جوایزی که تدوین فیلمش گرفته، حداقل اسکار را در همین بخش بگیرد.