« کشتی آهنی | Main | کارامل در آرایشگاه زنانه »

تهوع‌آور شده‌ای زن


ترجیح می‌دهم اگر لگد خوردم یا با مشت آمدند توی صورتم یا ضایع شدم، دهانم را ببندم و مواضعم را به هیچ بهایی تغییر ندهم.

ترجیح می‌دهم اگر قرار است سیاست به کثافت بکشاندم، ذره‌ای شبیه هیلاری کلینتون نشوم و جملاتی را نگویم که قبولشان ندارم.

ترجیح می‌دهم بگویند بازیگر آماتوری هستم نه مثل هیلاری، بازیگری بد!