« کن بی‌حال | Main | جامعه! بدون من تنها نباش »

دفیله زنان زندانی

این روزها در میلان بحث مد فرق می‌کند. امروز اگر موضوع مد در میلان مطرح است، حتما اسمی هم از زندان "سن ویتوره"(San Vittore) آورده می‌شود.

زنان این زندان معروف در ایتالیا، مدت‌هاست تصمیم گرفته‌اند وارد صنعت مد شوند.

آنها در سن ویتوره نمی‌خواهند با کسی مثل گوچی یا جورجیو آرمانی رقابت کنند. فقط می‌خواهند بعد از سال‌ها اسارت غیر از تجربه مواد مخدر، از دنیای شیک و باشکوه بیرون هم چیزکی نصیبشان شود.

Female inmates at Milan's San Vittore prison launched their own womenswear line and a collection of white wedding dresses in the jail's courtyard.
لباس سفید عروسی که زندانیان سن ویتوره دوخته‌اند بر تن یک زندانی روی صحنه

زنان این زندان، خیاطی را از یک شرکت تعاونی محلی یاد گرفته‌اند که به زنان دربند و دستگیرشده کمک می‌کند. آنها مدت‌ها دوختند و دوختند تا بعد از تجربه تهیه لباس برای چند تاتر و نمایش تلویزیونی، کارشان به دفیله روی سکوی زندان رسید.

جورجیو آرمانی، پرادا و آلبرتا فرتی برندهایی بودند که در این مراسم با دادن لباس‌هایی با مارک خودشان به این زندانیان، احترام‌شان را به این تلاش نشان دادند و از آنها خواستند در کنار نمایش لباس‌هایی که خودشان در زندان دوخته‌اند، این مارک‌ها را هم بپوشند و روی صحنه قدم بزنند.

A model displays a creation of Giorgio Armani during a fashion show in San Vittore prison in Milan
زن زندانی، لباس جورجیو آرمانی را برای زندانبانان و زندانیان نمایش می‌دهد


زنان زندان سن ویتوره می‌خواهند از سال آینده با مارک خودشان به بازار بیایند. اما مشکلشان توزیع لباس‌ها در سطح ایتالیاست.

با این‌ حال زندانیانی که سال پیش مرخص شده‌اند یا کسانی که سال آینده دوره‌شان تمام می‌شود، قول داده‌اند که ماجراهای مربوط به این مارک جدید را خارج از میله‌های زندان دنبال می‌کنند و مطمئن هستند این لباس‌ها بسیار محبوب خواهند شد.

سال پیش مارک " گربه‌های زندان" که با طرح میله‌های زندان و لباس راه‌راه زندانیان به بازار آمد، مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفت و موج جدیدی را در صنعت مد راه انداخت.

گزارش ویدئویی رویترز در این مورد

Comments (2)

nazanin.r:

salam azade jan mer30 be khatere en matlabe jalebet,kash kheyli az khanomha niz dar keshvare ma khodeshono peyda konan va fekri pishro vase emrare maash peyda konan,,mer30

با وضعیت زندان زنان در اینجا قابل قیاس هم نیست...

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)