« یک‌بار | Main | بیماری زن آزاری »

آرامش در حضور پرندگان


فکر می‌کنم ارتباط آرامش پرندگان در فضای شهری اینوری‌ها به آدم‌های آرام و راحتش برمی‌گردد.
هنوز کودکی را ندیده‌ام که برای پرنده‌ها با هیجان پا به زمین بکوید تا پرواز ترسان آنها را با ذوق نگاه کند.

family with birds

شاید من ندیده‌ام، اما تا همین‌جا به این جواب رسیده‌ام چرا سگ سیاه همسایه‌مان یا گربه ملوس روبه‌رویی همیشه ناآرام بودند و آماده حمله و به هیچکس اعتماد نداشتند.

پسر همسایه بر سر سگش‌ فریاد می‌کشید و هر روز و شب با خشم، پدرسگ صدایش می‌کرد، گربه همسایه دیگر هم که با لگد از خانه بیرون انداخته می‌شد تا صاحبش کمی تنها بماند. زوزه و ناله صداهای مشترکی بود که از خانه آنها بیرون می‌زد.

اینجا اما بچه‌ها یاد می‌گیرند چگونه با صبر بایستند تا پرنده به دست‌های کوچکشان اعتماد کند و نان را از کف دست آنها نوک بزند.

پرنده‌ها هم یاد می‌گیرند باید به "آدم‌های آرام" اطمینان داشته باشند.

Comments (6)

اگه بدونی از وقتی اين موزيک تو صفحت پخش می شه روزی چند بار میآم اينجا! چقدر با عکس پست آخرت هم همخونی داره. موفق باشی

از پرنده پرسیدن چرا از از دست اون کوچولوئه غذا میگیری و نمی ترسی ؟ گفت اون کوچیکه کنار مادری ایستاده که از دور بهش گفته بود برو ببین چه پرنده های نازی اما یک جای دیگه که بودم مادر به پسر کوچیکش میگفت برو ببین چه پرنده هلی خوشمزه ای

ایرانه دیگه خوب باید از هر لحاظ متفاوت باشه با جاهای دیگه می دونی که چی می گم!!!!

Anonymous:

این عکس من رو یاد دو خاطره انداخت یکی موقعی که دانشجو بودم در آلمان و می دیدیم که آمبولانسی برای حیوانات صدمه دیده وجود دارد که مردم با زنگ زدن به آن درخواست می کردند که آمبولانسی برای یک حیوان بیمار یا مصدوم بیاید. دیگری هم تصویر گربه های لنگ کوچه و محله مان در ایران بود که خیلی هم عادی بود.

Anonymous:

Aks gooyast chi begam
mamnoon

پرنده هایشان از آدمهای ما آدم ترند. و یک شهروند و با حقوق شهروندی

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

فهرست

نوشته قبلی یک‌بار

نوشته بعدی بیماری زن آزاری

صفحه اول | بایگانی