« یک گله موش برای پختن راتاتوی | Main | باز هم چیزی از این پولیتزرعکاسی مانده که نمی دانیم؟ »

بی عقلم

آقای دکتر!

گفتی دردی نخواهم داشت و چیزی از کل ماجرا نمی فهمم؛درست ،اما نگفتی قیافه ام شبیه همستر می شود و برایم آهنگ پدرخوانده را می گذارند تا با گونه های مارلون براندو احساس نزدیکی کنم وسه روز بوی بخیه و خون تا ته حلقم می دود...

این عقل چسبیده به ته فک به چه دردی می خورد که از بیخ کندنش آدم را شبیه قوری با طرح های قجری می کند؟
نبودنش تب می آورد و تهوع وگرسنگی وبا بودنش بقیه رفقایش را آزار می دهد.

Comments (12)

***:

بگو یه طرفدار.هم عکسای اونو خیلی دوست دارم هم نوشته های تو رو.راستی چند وقته تو روزنامه ها مطلب ازت نمی بینم.دیگه نمی نویسی؟

وای... گفتی دندون عقل... یاد بدترین درد تمام عمرم افتادم... من دوتاشو باهم کشیدم... پیرم در اومد... خدا نصیب هیچ کس نکنه...

***:

یکی از طرفدارای پروپا قرصش.راستی اونم پیش شماست؟دیگه تو ایران عکس نمی اندازه؟

pedram:

اون شكل همستر رو خوب اومدي اتفاقا يه دونه شون رو دارم كه خيلي بانمكه :))

***:

سلام.خ.بی؟شنیدم ازدواج کردی. با عکاس معروف که من عاشقه کارهاشم.بهش خیلی سلام برسون.
..........

آزاده
سلام می رسونم ولی بگم کی رسونده؟

neda:

قربون عزيزك بي عقل شده

همچين همين چند ماه پيش بود كه اينجانب هم همان شكلكي شده بودم

به نظر من بیشتر باید با آلپاچینو (مایکل کورلئونه) همذات پنداری میکردی...چون اون پلیسه که فکش رو پیاده کرد...نصف صورت اون هم شبیه همستر شده بود!!!
تازه درد هم داشت

به اين زوديها كه فراموشش نخواهي كرد اما اميدوارم حداقل يادت بره .خيلي دوست دارم بدونم فلسفه‌ي اين چيزي كه كلي از آدم انرژي مي‌گيره،آخرش هم بايد كند و انداختش دور چيه


عقل چه جوری به ته فک می چسبه ؟؟ منظور ارتباط داشتن با حرف زدنه ؟
.
آزاده:
منظور دندان عقل فک جوش بود که حالا دیگه نیست بابا

خواندمت ...چیزی نمی فهمم...

هرچارتا رو با هم کشیدی؟>
من دو تا رو کشیدم دیدم خیلی درد داره انصراف دادم از بقیه اش!
...............
.آزاده
دو تا رو با هم کشیدم..دهنم سرویس شد

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)