« طعم عوض شده چهارشنبه سوری | Main | آلفرد یعقوب زاده را گروگان گرفتند »

چطور لجباز شويم؟

دو چيز می تواند در ايران از يک انسان مثبت و خيرخواه، يک آدم خودخواه و لجباز بسازد؛ رانندگی ماشين های خطی و خريد موتور !