« هلی کوپتر سقوط کرد ولی شما خفه شويد لطفا | Main | می خواهم کمک کنم ... »

خبرنگاران داغدار ميزبان سوگواران

مراسم بزرگداشت قربانيان مطبوعاتي هواپيماي 130- C , 7 روز بعد از سقوط در محلي برگزار شد كه روزگاري محفل فلسفه و عشق بود.

حسينيه ارشاد, روز گذشته با سبدهاي گل و پيام‌هاي تسليت مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي و به همت پنج انجمن صنفي مطبوعاتي و عكاسي, پذيراي خانواده‌هاي داغدار قربانيان و مطبوعات بود. شروع مراسم با دو بار قرا‚ت قرآن رسمي شد و هر چه از ساعت 15 مي‌گذشت, حضور مسؤولان و بزرگان عرصه سياست و مطبوعات افزوده مي‌شد.

پيام‌هاي مختلف تسليت از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي خارجي به شكل مداوم بين هر سخنراني, توسط ماشاءالله شمس‌الواعظين كه مجري مراسم بود, خوانده مي‌شد. او مدام يادآوري مي‌كرد كه بهانه اصلي مراسم با وجود انتقادهاي تندي كه مطرح مي‌شود, بزرگداشت از دست‌رفتگاني است كه ناخواسته مرگ آنها را از جامعه مطبوعاتي كشور, ربود.

سالن حسينيه ارشاد, آنقدر وسيع هست كه پر شدن كامل آن تقريبا دور از انتظار است; روز گذشته در واقع کمتر از  نيمي از سالن همكف پر شد ولی خبرنگاران و عكاسان خارجي بعد از مدت كوتاهي مراسم را ترك كردند.

ادامه در سرمايه ...