« مهرجويي و انتظامي براي يك تولد | Main | اين همه اتفاق ناخوش ... »

مريم مجدليه را فاحشه شناساندند تا از قدرتش بي خبر بمانيم!

Last supper

مي دانستيد آدمي كه كنار مسيح نشسته(سمت چپ) “زن “ است ؟ مريم مجدليه...همسر مسيح و مادر سارا ،فرزند مسيح ؟

حداقل دن براون و دير صهيون اين را مي گويند و قرن هاست سينه به سينه مي چرخد. من كه تعطيلم...از اين قدرت زنانه ...از اينكه زماني زنان والاترين مقام ها را داشتند و حالا كنار گذاشته شده اند....از دانستن اينكه مرد ها و اديان چقدر از قدرت زنان مي ترسند..از اينكه عقب رانده شديم به خاطر صلاحديد مردان و به اسم مذهب...

الان پر از شك و ترديدم..پر از ايهام و نگراني..پر از احساس ناشناخته از خيلي چيزها...