« دو كتاب دوست داشتني... | Main | زنان ما در اين 25 سال چه كردند ؟ »

آرامش آن سوي اقيانوس ها

هنوز ده روز نشده كه رفته ولي حالا در حال گذراندن دوره حرفه اي كامپيوتر است و زبانش را توسط دوره هاي كليسايي كامل مي كند. برايم نوشته : “نمي داني اينجا با وجود همه شلوغي و ترافيك چقدر آرامش دارم. اينجا به عنوان توريست آنقدر به تو احترام مي گذارند كه خجالت مي كشي... اين آمريكاي لعنتي همه چيز را با هم دارد... “ مي دانم..مي دانم..اگر شهروند آنجا باشيد همه چيز متفاوت مي شود..ولي آليناي من هم در حال شهروند شدن است...