« طلای سرخ ايرانی | Main | شوش يا ميرداماد »

عکس های اين شماره تايم

عکس های هفته تايم به اضافه گزارش تصويری اين شماره با موضوع دلتنگی خانواده سربازان آمريکايي در عراق .

وقتی بچه ها مريض می شوند، همراه با عکسی از مژگان عظيمی در تايم .  اين دختر زيبا سه ماه پيش از روی ويلچر تکان نمی خورد. مرسی مژگان ...

photo by:MOJGAN AZIMI / REDUX FOR TIME