« مد هندی | Main | همه نوع کلک برای زيبايي »

Finding Neverland

 

اعتراف می کنم که چند بار جلوی اشکم رو گرفتم. شعار اين فيلم  Unlock your imagination  هست و معنای واقعی فيلم  با اين شعار کامل تطبيق داره. وقتی همه سد های جلوی تخيلاتتون را می شکنين تازه می بينين که چطور می شه زندگی کرد!

بهش می گن در جست وجوی ناکجاآباد.  آقای نويسنده اما معتقده که اين سرزمين رو می شه پيدا کرد ، فقط بايد ايمان داشته باشيم.

جانی دپ ...تو شاهکاری ... اسکار امسال حلالت !