« عکاسی از فاجعه و سرعت عمل | Main | تصاوير تايم »

شبی که مثل همه شب ها شروع شد

 

 

شايد ديدن يک کار حرفه ای و واقعی از سازنده Heat  و

  The insider   می توانست بی حوصلگی و خستگی اين روزها را از بين ببرد.

مايکل مان بار ديگر در فيلم" وثيقه "( Collateral  ) شعور تصويری و سينمايي اش رانشان می دهد.

ماجرا بيشتر در خيابان های نيمه شب لس آنجلس می گذرد. راننده تاکسی درستکاری که به استخدام يک قاتل حرفه ای در می آيد تا او را به 6 محل برای کشتن 6 نفر تا صبح برساند. يکی از آن افراد زن زيبايي است که راننده همان شب او را سوار کرده و ...

داستان فوق العاده است و کشش عجيبی دارد. تام کروز اين بار در نقش قاتل قراردادی سنگدلانه شاهکار می آفريند .

و ساختار... اگر صحنه غريب گفت و گوی رابرت دنيرو و آل پاچينو را در Heat  دوست داشته باشيد ، در اين فيلم تعداد زيادی مشابه آن صحنه و ديالوگ ها را پيدا خواهيد کرد.

 

A cab driver finds himself the hostage of an engaging contract killer as he makes his rounds from hit to hit during one night in LA. He must find a way to save both himself and one last victim. (more) (view trailer)