« تصوير | Main | نوئل زنانه ! »

کمبود گزارش تحليلی

گزارش های تحليلی و بررسی ( غير از ترجمه ) جوانب مختلف يک موضوع ، موردی است که در مطبوعات ما بی نهايت ناياب است.

بچه های شرق در بعضی موارد ثابت می کنند که آنقدر ها هم نبايد نااميد بود ؛ ويژه نامه 13 آبان ، ويژه نامه انتخابات آمريکا ، ويژه نامه کتاب و سينما و ... نشان می دهد که بعضی از اين بچه ها واقعا روزها وقت می گذارند تا يک موضوع را بررسی و تحليل کنند و بعد بنويسند. اين نسل جديد و تازه نفس ، اگر ريشه بدوانند و به بقيه نشريات ( کدام نشريه ؟) هم منتقل شوند ، آينده خوبی برای خيلی ها خواهد بود : برای روزنامه نگاران... نويسندگان..محققان .... دانشجويان و مردمی که عادت کرده اند عميق ترين مسائل را سرسری بخوانند و رد شوند !

فهرست

نوشته قبلی تصوير

نوشته بعدی نوئل زنانه !

صفحه اول | بایگانی