« ويژه نامه ماهنامه فيلم و مهرجويي | Main | عکس های يک هفته ديگر در دنيا »

اين گروه معمول الخاص

تعدادی از بچه های دوست داشتنی و خاص ! روزنامه وقايع اتفاقيه کار جالبی کرده اند. آنها از معدود روزنامه نگارانی هستند که بعد از تعطيلی يک روزنامه به شکايت و زاری و اعتراض بسنده نکردند و دست به کار شدند و هنوز را راه انداختند.

سايت يا وبلاگ گروهی هنوز محل ساده و بی ريايي است که می توانيد آنجا همه چيز پيدا کنيد: ادبيات ، خاطره ، حرف دل ، داستان يا ...

آرمن نرسسيان، پرستو دوکوهکی ، علی اصغر سيد آبادی ،گيسو فغفوری، آزاده اکبری،علی دهقان ، آرش حسن نيا و بنفشه رمضانی همان نويندگان باصفای هنوز هستند که پذيرای يک نويسنده مهمان هم خواهند بود.

کارتان درست است بچه ها..آفرين بر شما ...

...

Take a look at a group weblog by some journalists about life and such simple things which you would think!