« استثمار | Main | سينما4 و 1 »

تصوير آمد

مجله تصوير بالاخره منتشر شد..عجب طلسمی شده بود امسال! به هر حال خيلی از هنرمندان و عکاسان منتظر چاپ نشريه بودند . کسانی که کاری از آنها در مجله چاپ شده می توانند روزهای شنبه و يکشنبه برای گرفتن نشريه و هدايا به دفتر تصوير بروند.

فهرست

نوشته قبلی استثمار

نوشته بعدی سينما4 و 1

صفحه اول | بایگانی